• Haal en breng service
  • De nummer 1 Aixam Dealer
  • Totaal ontzorgd
0 / 10
  Heinsbergerweg 48, 6074 AE Melick
  Bel ons direct   0475 - 470 471   0475 - 470 471

Goede toekomstmogelijkheden voor Brommobiel

Terug

De groeiende seniorenmarkt biedt goede perspectieven voor importeurs van brommobielen, zo blijkt uit de ‘Branche-analyse Speciale Voertuigen’ van RAI Vereniging. Desenioren van de komende jaren vormen een welvarende doelgroep die gewend is aanmobiliteit en die zich de prijzen van de moderne brommobielen kan veroorloven. 

Ook wordt verwacht dat de toepassing van nieuwe technologieën het product levensvatbaar zalhouden. Sinds ongeveer vijftien jaar vormenbrommobielen een aparte categorie voertuigenop de Nederlandse wegen. De belangrijkste kenmerken van een brommobiel zijn dat zij nietharder mogen rijden dan 45 km per uur en dat debestuurder een bromfietsrijbewijs (AM) moethebben.Marktvolume Er worden in ons land jaarlijks gemiddeld bijna1.800 brommobielen verkocht. Productie vindtniet in Nederland plaats. De bedrijven die debrommobielen op de markt brengen, zijn importeurs van voornamelijk Franse producenten. Ongeveer tien bedrijven zijn actief op de markt. Deleden van RAI Vereniging vertegenwoordigencirca 80 procent van de markt.Nieuwe kopersgroepHoewel de helft van de importeurs aangeeft  datde brommobielmarkt verzadigd is en de  verkoop de komende jaren naar verwachting ietszal afnemen, zal de toepassing van nieuwe technologieën en de verdere ontwikkeling van debrommobiel, het product naar hun  opvattingechter levensvatbaar houden. Volgens RemcoTekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigenvan RAI Vereniging, is er een nieuwe kopersgroep ontstaan, bestaande uit oudere autobezitters die hun B-rijbewijs omwisselen voor hetAM-rijbewijs. “Op die manier kunnen senioren,die vanwege bijvoorbeeld minder goede ogenniet door de eerste rijbewijskeuring

Publicatiedatum 12/05/2011

Wat klanten vertellen

Super ervaring gehad bij de aanschaf van mijn brommobiel!

Riet Duiven

Bij Brommobielcenter bent u aan het juiste adres voor aankoop, verkoop en onderhoud van brommobielen (ook wel 45km auto's genoemd).

Jan Janssen

Design & Development by MediaZo!